Göz Kapağı Estetiği

Göz Kapağı Estetiği

Bleferoplasti ameliyatlarında göz kapakları komşu oldukları yapılarla birlikte değerlendirilmelidir. Alt göz kapağı yanakla üst göz kapağı kaş ile değerlendirilip alt göz kapağında yağ torbacıkları varsa yanak altına yer değiştirilmesi tercih edilir. Göz kapağı estetiği bakışlarda canlanma, yorgun ifadenin gitmesi ve daha genç görünüme neden olarak kişinin kendine olan güvenini artıracak bir değişiklik yaratır . Göz kapağı estetiği, bakışlarda canlanmayla birlikte üzgün, yorgun ve kızgın görünen yüz ifadesinde düzelme ve gençleşmeye yol açar.

Blefaroplasti (göz kapağı estetiği) ameliyatları kaşlarda düşüklük, alın kırışıklığının söz konusu olduğu durumlarda kaş kaldırma, alın germe, şakak germe ameliyatları ile kombine edilirse, yanaklarda aşağı yer değiştirmenin söz konusu olduğu durumlarda ise orta yüz germe (yanak kaldırma) ameliyatı ile birlikte yapılırsa elde edilen estetik sonuç çok daha fazla tatmin edici olur.

Ameliyat, üst göz kapağında kıvrım çizgisinden, alt göz kapağında kirpiklerin 2 mm altından girilerek yapılır, göz kapağı ve çevresindeki kesiler insan vücudunda en iyi iyileşen deri özelliğine sahiptir ve bu nedenle bu bölgede göz kapağı ameliyatları sonrası hiç iz kalmaz.
Alt göz kapaklarında fazla olan kırışık ve sarkmış deri gergin bir hale getirilir ve aynı kişide torbalanma problemi varsa bu torbalanmaya neden olan yağ yastıkçıklarına yeni pozisyon verilerek genç bir görünüm sağlanır. Yağ torbacıklarına yaklaşım birkaç şekilde olur;

Günümüzde çok kullanılmayan ancak nadiren kilolu hastalarda kullanılan bir yöntem olup çok nadiren kilolu hastalarda uygulanır. Yağ torbaları alınarak yapılan bu ameliyatlarda göz küresi geriye kaçar, kırışıklığı azalmış ancak çukurlanmış ve yaşlı bakış meydana gelir. Bir diğer yaklaşım fıtıklaşmış yağ torbalarının eski yerine yerleştirilmesi ve orbital septuma(yağ torbacığı önündeki zar yapı) plikasyon uygulanmasıdır. Bu yöntem daha çok orbital septumu kuvvetli genç hastalarda uygulanır.

Vakaların büyük çoğunluğuna uygulanabilen, kapağın yanağa geçişini yumuşatan, yanak hacmine katkıda bulunan yağ torbalarının yanak dokusu altına yer değiştirildiği bir diğer yöntemde subperiostal fat redustribution yöntemidir.

Göz kapağı estetiği ameliyatları genellikle ek bir girişim yoksa lokal anestezi altında yapılır. Ben genellikle alt göz kapağı cerrahisini genel anestezi altında, üst göz kapağı cerrahisini lokal anestezi altında yapıyorum. Ortalama her üst göz kapağı ameliyatı 30 dakika, alt göz kapağı ameliyatı ise ortalama 1 saat sürer. Ameliyat sonrası sadece göz kapaklarınızın üstünde ince bantlar olur ve gözler kapatılmaz, ağrı genellikle olmaz, ödem ve morluk ortalama dört-beş gün içinde azalır, dikişler beş yada yedinci günde alınır, kişiden kişiye değişmekle birlikte günlük rutin hayatına hasta kolaylıkla devam edebilir. Nihai sonucumuz ikinci, üçüncü aydan sonra belirginleşir.

Vakaların büyük çoğunluğuna uygulanabilen, kapağın yanağa geçişini yumuşatan, yanak hacmine katkıda bulunan yağ torbalarının yanak dokusu altına yer değiştirildiği bir diğer yöntemde subperiostal fat redustribution yöntemidir.

Göz kapağı estetiği ameliyatları genellikle ek bir girişim yoksa lokal anestezi altında yapılır. Ben genellikle alt göz kapağı cerrahisini genel anestezi altında, üst göz kapağı cerrahisini lokal anestezi altında yapıyorum. Ortalama her üst göz kapağı ameliyatı 30 dakika, alt göz kapağı ameliyatı ise ortalama 1 saat sürer. Ameliyat sonrası sadece göz kapaklarınızın üstünde ince bantlar olur ve gözler kapatılmaz, ağrı genellikle olmaz, ödem ve morluk ortalama dört-beş gün içinde azalır, dikişler beş yada yedinci günde alınır, kişiden kişiye değişmekle birlikte günlük rutin hayatına hasta kolaylıkla devam edebilir. Nihai sonucumuz ikinci, üçüncü aydan sonra belirginleşir.