Meme Dikleştirme

Meme Dikleştirme

Meme, kadınlığı simgeleyen, sekonder seks karakteri olan ve erojen organlardan birisidir. Her kadın, estetik görünümlü güzel memelere sahip olmak ister. Ancak gelişim geriliği ya da doğum sonrası kilo kaybı sonucu volüm kaybı olan meme dokusu, üzerini saran derinin de kalitesinin bozulması sonucu sarkık bir hal alabilir. Dolgunluğunu ve postürünü kaybetmiş sarkık memelerin görünümünü meme dikleştirme ameliyatları ile güzelleştirmek mümkündür. Meme dikleştirme ameliyatı sadece memeyi şekillendirici, sarkıklığı giderici bir girişimdir, memeye hacim kazandırmaz. Bu gibi olgularda, ameliyata ek olarak, hacim kazandırmaya yönelik meme protezi uygulaması eğer dolgunluk da isteniyorsa eklenmelidir.

Muayenede deri ve meme dokusu ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonucunda yapılacak işlemin ayrıntılarına karar verilir. Ameliyatın tekniği memelerin sarkıklık derecesine göre değişmektedir. Sarkıklık az olan olgularda meme başı normal pozisyonuna taşınır ve çevresindeki fazla deri çıkarılır. Sarkıklık fazla ise ek olarak memenin alt yarısından da fazla deri çıkarılmalıdır.

Meme dikleştirme ameliyatlarında Lajour ve Santral Pediküllü olmak üzere, iki farklı teknik kullanılır. Lajour da iz kalma oranı daha az sonucun oturması daha hızlı, duyu kaybı ve emzirememe riski santral pediküllü tekniğe göre biraz daha fazladır.

 
 

Ben genellikle hastalarımda santral pediküllü tekniği kullanmayı tercih ediyorum. Amacım, deriyi ve meme dokusunu ayrı ayrı şekillendirmek ve deriye yük bindirmeden, deriyi gerilimsiz kapatmak ve kalacak olan izi en aza indirmektir. Estetik bir şekil verirken meme başının duyusunun korunması, meme başı ve çevresi dokuların beslenmesini bozmadan yeni yerine taşınması ve süt verme özelliğinin etkilenmemesi de yöntemin ayrıntılarına karar verirken göz önünde bulundurulması gereken hususlardır. Meme dikleştirme ameliyatlarında önce, deri meme dokusundan ayrılır, sonra meme dokusu dikleştirilir ve deri, dikleştirilmiş yapı etrafına gerilim olmayacak şekilde sarılır. Meme dikleştirme ameliyatında tercih ettiğim bu teknikle, meme ucu duyusunu bozmadan, süt verimini olumsuz etkilemeyen ve uzun süreli dik ve şekilli bir meme elde edilmektedir.

 

Göğüsler fazla sarkık ise meme başının çevresindeki ameliyat izine ek olarak meme başından alt çizgiye doğru dikey olarak uzanan bir iz daha oluşur. Açık tenli ve yara iyileşme fizyolojisi normal olan kişilerde izleri çok belirgin değildir. İzlerin belirginliği kişinin derisinin yapısal özelliklerine göre de değişebilmektedir.

Ameliyat tam teşekküllü hastane ortamında, genel anestezi altında yapılır, ortalama süresi üç saattir ve hastanede bir gece kalış istenir. Memelerde bir kaç hafta süren ödem (şişlik) olur, asıl şeklini bu süre zarfından sonra alır ve ameliyattan sonra hastanın ağrısı olmaz. Ameliyat izleri aylar içinde yavaş yavaş azalacaktır. Meme dikleştirme ameliyatları hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu estetik operasyonlardan birisidir. Memenin nihai şeklini alması üç ile altı ay sonradır.